Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

21:31
Będziesz jeszcze chciał, żeby ona była mną
21:16
4143 89e8 500
21:16
Chciałbym cię czytać jak książkę strona po stronie alfabetem dla niewidomych żeby pod palcami czuć każdą literę przeczytam szeptem po udach piersiach brzuchu zdanie po zdaniu z przecinkami pocałunków na nocnym stoliku zapalę lampkę niech na suficie tańczą nasze zaczytane cienie
— Piotr Adamczyk

January 15 2017

21:13
2386 432c
Reposted fromlaters laters
21:11
Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.”  I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromyanek yanek viarefuge refuge
21:10
2473 6721
Reposted fromlaters laters
21:10
I tak w życiu jest, że ktoś, kto jest najbliższą nam osobą, staje się nagle zupełnie obcy i musimy pozwolić mu odejść. Tymczasem ja się przywiązuję do ludzi, tak po prostu, i boli mnie, kiedy jakaś relacja się kończy.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viacytaty cytaty
21:05
21:03
6774 f28b
Reposted fromblakablaka blakablaka vianezavisan nezavisan
21:02
2383 214b
my love <3

January 11 2017

18:41
0274 cc38
Reposted fromoblivious oblivious viawrazliwa wrazliwa
18:28
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow vialabellavita labellavita
13:35
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.

January 09 2017

23:16
ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— z serii: głupie pytania retoryczne
23:15
Pełno Cię we mnie, a przy mnie tak mało.
— Katarzyna Wołyniec ‘Słowa niewypowiedziane’

January 04 2017

21:16
I nadal, jak głupia, kocham Cię resztkami tego serca, które mi połamałeś.
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
21:13
minęło wiele miesięcy,
ale mnie nic nie minęło;
czas dla mnie w miejscu przystanął;
takie jest, chłopcy, takie jest piekło

na odgłos kroków po schodach
serce wciąż skacze do gardła,
że może jednak to ona
— Edward Stachura
Reposted fromIkuszka Ikuszka viadrobnym-maczkiem drobnym-maczkiem
20:55
Często wychodzę z domu, a nigdy nie spotykam twarzy, których szukam.
— Tadeusz Makowski "Pamiętnik"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
20:48
Nic się nie zmieniło. Nadal kocham i tęsknię. I nadal czekam. 
— 212 / tak samo było rok temu, tak samo będzie za rok
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
20:45
I te krótkie momenty kiedy czułem, że Ty czujesz to samo.
— J.L.W
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl