Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

23:06
Kończy się lato. W tym roku wyjątkowo szybko, choć powtarzam tak co rok. Jestem starsza o rok, ale w mojej głowie wieku nie widać. Myślimy o niespełnionych marzeniach, zakończonych znajomościach, przelotnych romansach. O tym co mogło się stać choć nigdy się nie wydarzyło. Dręczymy się przeszłością, gdzie teraz mogłybyśmy być i z kim. Przyjdzie jesień, potem zima. Nasze myśli będą bez zmian.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen
23:06
2210 6b7b 500

August 17 2016

23:38
23:37
1232 7410 500
23:37

Nie poradziłeś sobie ze mną nawet wtedy kiedy przyszłam do Ciebie z instrukcją.

— Psujesz mi głowe
Reposted frommadeliine madeliine
23:37
Wiesz, co się dzieje, kiedy kogoś zranisz? Kiedy kogoś zranisz, zaczyna Cię mniej kochać. Taki skutek mają nieostrożne słowa. Ludzie zaczynaja Cię mniej kochać.
— Arundhati Roy
Reposted frommadeliine madeliine
23:21
23:03
Dać komuś miłość (...) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie (..) i rzadko się to udaje.
— Roma Ligocka - Wolna miłość
23:00
Często zdarza mi się coś przeoczyć. Może cały problem polega na tym, że mrugam w nieodpowiednich momentach?
— Anomalie myślowe
23:00
23:00
22:59
5311 3512
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaarizonadream arizonadream
22:59
22:58
3954 c7f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarizonadream arizonadream
22:58
9047 b7d5 500
Reposted fromrol rol viaarizonadream arizonadream
22:58

Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem, bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadał chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy Tobie.

Nigdy nie pozwoliłby Ci odejść. 

22:57
2251 3154
22:57
Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością
— Pedro Calderón de la Barca
22:53
6240 3ab7 500
22:52
Dojrzałam, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że nie każda sytuacja wymaga reakcji. Czasem musisz zostawić ludzi robiących ten cały syf dookoła siebie.
— znalezione.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl