Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2016

20:24
Czasem patrzę na siebie, w lustrze, a nawet nie patrzę, tylko po prostu czuję, że gasną mi oczy. Ktoś wygasił mi oczy, jak reflektory w teatrze. Usta się śmieją, a oczy cierpią.
— Agnieszka Osiecka
20:23
I własnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze... na sobie. 
— Król Julian
Reposted fromolakocie olakocie viaSalute Salute
20:23
3693 7957
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawerqq werqq
20:20
W niedzielę jest najgorzej. Wiatr wspomnień przenika serce. Pękają myśli. W niedzielę najgłośniej słychać tęsknotę. 
— Kaja Kowalewska
20:17
I nadal, jak głupia, kocham Cię resztkami tego serca, które mi połamałeś.
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSalute Salute

November 20 2016

22:46
1852 f11a 500
Reposted fromdelain delain viawithout-something without-something
22:40
"I chyba właśnie o to chodzi. Po prostu nie wierzę, że może mi się to znowu przytrafić, że spotkam kogoś, z kim będę się tak dobrze rozumieć." Marek Soból "Mojry"
22:40
- Nie wiem, czy jestem romantyczną. Po prostu znam tylko jeden rodzaj miłości. - Jaki? - Na całość. - Spoważniał. - To niebezpieczne. - I to mówi amator wspinaczki górskiej! Przecież kiedy się wspinasz, ryzykujesz, że stracisz życie. Kiedy ja kocham, ryzykuję, że ktoś złamie mi serce. Wszystko albo nic. - Kristin-Hannah
22:39

- Co najbardziej bolało Cię w tej relacji?
- Jednostronność.
I nie chodzi tutaj o odwzajemnienie uczuć.
Chodzi o wyzbycie się egoizmu, samozapatrzenia w siebie, samozachwytu i okazanie zainteresowania.
Kiedy mówisz "Kocham Cię" to tak jakbyś mówił "Możesz opowiedzieć mi całą swoją historię, a ja i tak nie odejdę".
Kiedy kochasz chcesz wiedzieć o tej osobie wszystko. Chcesz wiedzieć jak wyglądało jej życie bez Ciebie, żeby móc sprawić, by wasze wspólne życie było lepsze.

Byłam w stanie napisać jego biografię zaledwie po paru tygodniach naszej znajomości.

Wiem, że jego szczęśliwą cyfrą jest 9 i, że na ogół przed tą dziewiątą się budzi, bo lubi poranki, a spanie do późnych godzin uważa za stratę czasu.
Wiem, że lubi sam chodzić do kina i wiem jaki jest jego ulubiony film do którego wraca.
Wiem, że książkami wymienia się ze swoją mamą, za to z ojcem dzieli zapatrywania muzyczne.
Wiem ile papierosów pali i, że nie może czasami zasnąć bez czegoś słodkiego.

On nie wie o niektórych moich przyjaciołach, bo skoro ich nie poznał ani nie widział na żadnych zdjęciach po co pytać kto jest ważny.
Myśli, że moim jedynym autorytetem jest Szymborska, a nie wie, że to bez mojej polonistki z gimnazjum nie osiągnęłabym polonistycznego sukcesu.
Moja szczęśliwa liczba to 16 a nie 7, bo 16-tego różnych miesięcy urodziło się najwięcej ważnych dla mnie osób.

I najważniejsze, kiedy ja zaczynam mówić o czymś naprawdę dla mnie ważnym, jeśli jest to związane z jakimiś problemami, on zmienia temat.
Ja nie byłam obojętna na jego potrzeby, których było tysiące.
On nie był w stanie okazać swojego zaangażowania nawet w jednej sytuacji, kiedy naprawdę go potrzebowałam.
Dlatego nie wie jeszcze jednej rzeczy.
Nie zna liczby nocy, które przez niego przepłakałam.

- "Moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz"

22:37
5061 222b
Reposted fromunco unco viamojachorawyobraznia mojachorawyobraznia
22:35
Choć nasze zerwanie zabolało mnie dotkliwie, rozstanie przyniosło ulgę. Czym mocniejsze było przywiązanie, tym słodsza staje się rozłąka. Nie docenia się dobrodziejstwa rozstań, a przecież rozejście się ma taką samą wartość jak spotkanie - stanowi początek nowego sposobu na życie.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
22:34
22:34
Kiedy przyglądamy się powodom, dla których nie możemy się z czymś rozstać, to są one tak naprawdę tylko dwa: przywiązanie do przeszłości lub lęk przed przyszłością.
Reposted fromchocoway chocoway viaromantycznosc romantycznosc
22:33
Nigdy nie zapomnisz, ale pewnego dnia obudzisz się i stwierdzisz, że już tak strasznie nie boli.
— Erica Spindler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasamozatrucie samozatrucie
22:33
Pytasz mnie, czy czasem o nas myślę. Jasne, że myślę. Wyobrażam sobie nas w tysiącach konfiguracji, a każda jest lepsza od tej, w której jesteśmy teraz, każda jest lepsza od bez siebie.
— gorzkość.
Reposted fromrol rol viaOkery Okery

November 18 2016

20:40

Umarłem przez Ciebie, chociaż właśnie dla Ciebie tak pragnąłem żyć.

- Jan Brzechwa

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viate-quiero te-quiero
20:40
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromrainbowside rainbowside viamisza misza
20:39
6241 10f1
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamisza misza
20:39
"Cisza. Brak odpowiedzi. Kłopot polegał na tym, że cisza to też odpowiedź".
~ Stephen King
— nooo właśnie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamisza misza
20:39
6709 41c5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamisza misza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl