Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2020

00:55
00:55
2110 528e 500

Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"

00:55
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Domagalik & Wiśniewski
00:53
Reposted fromshakeme shakeme viaRudeGirl RudeGirl
00:53
9931 e854 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
00:53
Weź moją miłość błagam moją miłość bo sama wiem że nie pokocham już nikogo tak jak pokochałam Ciebie.
— Płatki róż
Reposted fromniewychowana niewychowana
00:52
W miłości chodzi o to, bym wolał kłócić się z Tobą, niż kochać z kimś innym..
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

April 05 2020

17:36
Wszyscy czekają na księcia. Ale prawdziwy książę to zwykły człowiek, który szanuje ukochaną kobietę i daje jej poczucie bezpieczeństwa.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viafrytkatosia frytkatosia
17:35
7075 ef73 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
17:34
9322 19e4 500
17:34
9322 19e4 500
17:33
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viadoubleespresso doubleespresso
17:33
17:32
17:32
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
17:32
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
17:30
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaheavencanwait heavencanwait
17:29
9344 c03d 500
17:25
7574 eed0 500
Reposted fromhrafn hrafn viaMsChocolate MsChocolate

April 04 2020

21:28
ok, w moim życiu wydarzyło się milion chujowych sytuacji. i żyję.  chciałam tylko sobie to tutaj napisać, żeby nie zapominać: jeśli sądzicie, że się kurwa poddam to jeszcze nie 
— aviee / będzie ok
Reposted fromaviee aviee viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl